باکس سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA100 یکی از محصولاتی است که توسط شرکت ایده آل گستر عرضه می گردد.
باکس سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA100D یکی از محصولاتی است که توسط شرکت ایده آل گستر عرضه می گردد.
تجهیزات جانبی سانترال پاناسونیک مدلKX-TDA0104 یکی از محصولاتی است که توسط شرکت ایده آل گستر عرضه می گردد.
کنسول تلفن سانترال پاناسونیک مدل  KX-DT7640یکی از محصولاتی است که توسط شرکت ایده آل گستر عرضه می گردد.  
تجهیزات جانبی سانترال پاناسونیک مدلKX-TDA0103 یکی از محصولاتی است که توسط شرکت ایده آل گستر عرضه می گردد.  
کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDE0105 یکی از محصولاتی است که توسط شرکت ایده آل گستر عرضه می گردد.
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDE 6174 یکی از محصولاتی است که توسط شرکت ایده آل گستر عرضه می گردد.
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDE6105 یکی از محصولاتی است که توسط شرکت ایده آل گستر عرضه می گردد.
آنتن دکت مدل KX-TDA0155 نوع: محصولات
آنتن دکت مدل KX-TDA0155 یکی از محصولاتی است که توسط شرکت ایده آل گستر عرضه می گردد.
آنتن دکت مدل KX-TDA0158 نوع: محصولات
آنتن دکت مدل KX-TDA0158 یکی از محصولاتی است که توسط شرکت ایده آل گستر عرضه می گردد.