تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

کارآیی تلفن های بی سیم

"نحوه کارآیی تلفن های بی سیم"
مقدمه:
ارتباط بی‌سیم یا مخابرات بی‌سیم دراصطلاح: ( Wireless Communication) به انتقال اطلاعات بدون رابط سیم بوسیله امواج الکترومغناطیسی گفته می‌شود. فاصله‌ای که اطلاعات انتقال داد می‌شود می‌تواند کوتاه یا بلند باشد.
واژه بی‌سیم پس از اختراع تلگراف بی‌سیم و در مقابل «مخابرات باسیم (Wired Communiation) «ابداع شد. بی سیم‌ها انواع گوناگون دارند و در کاربردهای مختلف رسانه‌ای، صنعتی، نظامی، تفریحی، و در باندهای فرکانسی و توان‌های ارسال و دریافت متفاوت در کاربردهایی‌ مانند تلفن سلولی، سامانه موقعیت‌یاب جهانی، دستگاه‌های کنترل از راه دور، صفحه کلید بی‌سیم و تلویزیون ماهواره‌ای مورد استفاده قرار میگیرند.
خصوصیات:
تلفن های بی سیم  امروزه کاربردهای فراوانی، بسته به نیاز ما درزمینه های مختلف دارند این تلفن ها توانسته اند با ویژگی های منحصربه فرد وبی نظیرخود  جایگاه خود را دربین مصرف کنندگان خود حفظ کننداین نوع تلفن ها از مدل های مختلفی برخوردار بوده وهرکدام ویژگی خاص خود را دارد.
میدانیم که تمام گوشیهای بی سیم شامل پایه وگوشی DECT میباشد.ازآنجایی که تلفن بی سیم ترکیبی از تلفن وفرستنده/گیرنده رادیویی می باشندلذا ،شما باید مفاهیم زیر را در نظر بگیرید:
•    Range(برد ومحدوده)
•    sound quality(کیفیت صدا)
•    security(امنیت)
حال به توضیح هرکدارم از موارد بالا می پردازیم:
Range ( محدوده )به فاصله ای تلقی می شود که میتوان گوشی را جدا از پایه آن قرار داد،که کیفیت صدای ایجاد شده متاثرازفاصله اینها می باشد،مسیری  وجود دارد که اطلاعات درسیگنال رادیویی انتقال می یابد ویک سری تداخل های سازنده بین دیوارها ولوازم دراین بین وجود دارد .امنیت یک مسئله بسیار مهم است چون سیگنالهای رادیویی از طریق هردو آنها(گوشی ودریافت کننده) حاصل میشود.همچنین این امکان وجود دارد که این سیگنالها را از دستگاههای دیگر هم به دست آوریم مثل(انواع تلفن های بی سیم ،مانیتورینگ کودک،اسکنرهای رادیویی)
تمام مسائل ذکرشده در بالا پیرو خصوصیات تلفن بی سیم شمااست.
•    radio frequency(فرکانس رادیویی)
•    analog vs. digital technology
•    number of channels(تعداد کانال ها)

حال به شرح موارد ذکرشده در بالا می پردازیم:
فرکانس:بخاطراینکه تلفن بی سیم شما یک فرستنده/گیرنده رادیویی است(یعنی از طریق امواج رادیویی)است،این مسئله باعث شده که برروی آن فرکانس های مختلف رادیویی کار کنند که همه اینا توسط Federal Communications Commission (FCC) تنظیم شده اند.
تلفن های بی سیم، بالای 3گروه عمده ووسیع فرکانس ها را به کار میبرند(پایه وگیرنده )از هردو آنها استفاده میکند که به یکدیگر مرتبط هستند اما فرکانس جداگانه ای درداخل گروه(band)  وجود دارد که شما به راحتی بتوانید صحبت کنید وگوش دادن به صدای فردمقابل را صورت همزمان انجام دهید.)
•    43-50 MHz
•    900 MHz
•    2.4 GHz
•    5.8 GHz
43-50 MHz band درتلفن های اولیه  بی سیم بسیار مرسوم بود ودرآنها به کار میرفت واکنون نیز در مدل های پایین تر و باقیمت پایین تر موجود ومتداول است.به خاطر فرکانس کم آن، این  نوع تلفن ها از رده پایینی برخوردار هستند که اگر بخواهیم به آنها اشاره کنیم تقریبا(about 1,000 ft / 330 m)  می باشد، وکیفیت صدای آنها بسیار ضعیف است(باتوجه به دخالت ساختارها ولوازم). تلفن با سیگنال 43-50 MHz همچنین میتواند به راحتی برای اسکنررادیو استفاده کرده ونزدیک به مانیتورینگ کودک میباشد.
 امروزه این  رنج از فرکانس (900 MHz band )از رایج ترین فرکانس های استفاده شده برای تلفن های بی سیم می باشد. فرکانس بالا  میتواند رنج بهتری را  با کیفیت صدای بهتری ایجاد کند رنجی  با فرکانس (5,000 to 7,000 ft / 1,500 to 2,100 m) با این حال،سیگنال 900 MHz را به راحتی میتوان توسط بسیاری از اسکنرهای رادیویی  به دست آورد.
درسال 1998،( FCC) رنج جدیدی تحت عنوان2.4 GHz برای  استفاده از تلفن های بی سیم به راه انداخته شد.تلفن بی سیم با فرکانس  A 2.4 GHz  یا  5.8 GHz که میتوانید از آنها در فاصله ومسافت های بیشتری استفاده کنید ،نتیجه میگیریم که این رنج جدیداز امنیت بالاتری نسبت به فرکانس های قبلی است.
Analog vs. Digital (تکنولوژی آنالوگ) ازمتداول ترین  تکنولوژی های تلفن بی سیم است.سیگنال های آنالوگ گرایش به ایجاد سروصدای زیاد دارند یا اینکه باتوجه به کیفیت صدا در معرض تداخل قرار بگیرند.همچنین قابل ذکراست که سیگنال های آنالوگ به راحتی قابلیت دسترس پذیری دارند وهمچنین قابلیت تفسیر وترجمه توسط اسکنرهای رادیویی را دارند.
درنقطه مقابل آن،digital technology(تکنولوژی دیجیتال )قراردارد،مثل تکنولوژی دیجیتال به کاررفته شده در یکCD.تکنولوژی دیجیتال این امکان را برای سیگنال های تلفنی فراهم می آورد تاصدای واضحی به گوش برسد.پس در نتیجه،سیگنال های دیجیتال از امنیت بالاتری برخور دارند.درسال 1995،طیف گسترده دیجیتال((DSS به عنوان تکنولوژی تلفن های بی سیم معرفی شدند.DSS  اطلاعات دیجیتالی را در قطعات بیش از چندین فرکانس بین گیرنده وپایه گسترش می دهد،بنابراین استراق سمع در مکالمات تلفن بی سیم تقریبن غیر ممکن است.
کانال های هرباند فرکانس (43-50 MHz, 900 MHz, 2.4 GHz or 5.8 GHz) قابلیت ارتقا پذیری (گستردگی)  دارند.به طورمثال،دربرخی مدل ها، زمانی که شما با تلفن900 MHz شروع به صحبت میکنید به منظور صحبت کردن با ((HANDSET پایه آن شروع به سرچ کردن جهت جفت کردن فرکانس ها (کانال ها)میکند که درآن رنج،فرکانسی که هنوز استفاده نشده است را پیدا کند،.پس اگرپایه دستگاه قابلیت جست وجورا داشته باشد ،توسعه پذیر هم هست که میتواند به راحتی فرکانس های جفت را پیداکند.لذا قابلیت فراهم کردن کیفیت صدای بالاتری را دارد.
تعداد کانال های تلفن های بی سیم به شرح زیر است:
 10to 25 channels - 43-50 MHz phones, some inexpensive 900 MHz phones
 20to 60 channels - most 900 MHz phones
 50to 100 channels - high-end 900 MHz and 2.4/5.8 GHz phones

"خرید یک مدل مناسب"

زمانی که شما قصد خرید یک تلفن بی سیم را دارید،نکات مهمی وجود دارند که باید در نظرداشته باشیدتا مدلی را انتخاب کنید که به آن نیاز دارید ومرتبط با کارشما میباشد.
امنیت ،امنیت،امنیت...
یکی از مهمترین ارکان امنیت می باشد،تاوقتی که از امنیت دستگاه مدنظر مطمعن نشده اید،هیچ گاه اقدام به خرید نکنید.
چونکه تلفن بی سیم شما یک  فرستنده رادیویی است  پس این امکان برای افراد دیگر فراهم است که به مکالمات شما از طریق اسکنرهای رادیویی گوش فرا دهند.تلفن های دیجیتالی بهتر از تلفن های آنالوگ هستند.پیشنهاد ما به شما DSS است،DSS قابلیت حفاظت از مکالمه دربرابر استراق سمع را دارد.
درمورد انتخاب  نوع باتری قابل استفاده  درتلفن بی سیم خود اطمینان خاطرحاصل فرمایید وبهترین نوع باتری را انتخاب کنید.تمام تلفن های بی سیم باتری های قابل شارژ دارندمثل: (nickel-cadmium, nickel-metal hydride, lithium)
مدل باتری های Nickel-cadmium قابلیت تاثیر بر روی حافظه را دارند،پس این بهترین راه است که باتری را بطور کامل شارژ کنید قبل از اینکه اقدام به شاررژ مجدد در پایه آن کنید.باتری های  Nickel-metal hydride و lithium   تاثیری بر روی حافظه ندارند.