کلاسهای شرکت ایده آل گستر چه روزهایی برگزار میشه ؟
کلاسهای شرکت ایده آل گستر معمولا به صورت کمپ و روزهای پایانی هفته برگزار میگردد .
پرسشگر:
پرسش:
ایمیل :
موبایل :
کد امنیتی