VOIP چیست؟ نوع: پست وبلاگ
VOIP چیست؟ VOIP مخفف پروتکل Voice over Internet است، یا در لفظ رایج تر سرویس تلفن اینترنتی از طریق اینترنت. اگر شما یک اتصال به اینترنت با کیفیت مناسب دارید، می توانید سرویس تلفن را از طریق اتصال اینترنتی خود به جای شرکت مخابرات محلی خود تحویل بگیری...

    تمام اپراتورها آفلاین هستند در حال حاضر با استفاده از صفحه تماس با ما می توانید سوالات خود را مطرح کنید.