وبلاگ

تاریخ: 1397/02/24
نویسنده: الهام  ابراهیمی

قابلیت کنترل حرکتی چیست؟

قابلیت کنترل حرکتی چیست؟

کنترل حرکتی چیست؟

همانگونه که می دانید فرمان هایی که از سوی مغز صادر می شوند و منجز به حرکت می شود از قابلیت های کنترل حرکتی است. مغز شما می تواند فرمان های مختلف حرکتی را صادر کند. در اینجا قابلیت کنترل حرکتی مغز و تاثیر آن بر روی صفحه نمایشگر تلوزیون از فاصله دور می باشد. قیمت کنترل حرکتی سامسونگ بسته به نوع طراحی آن و ورژن آن متغیر می باشد.

شما می توانید از فاصله دور و با حرکت دستان خود کنترل یک تلوزیون را به دست بگیرید. در واقع همان کاری را که شما پیش تر با کنترل تلوزیون و با گوشی خود انجام می دادین را این بار با دستان خود هم می توانید انجام دهید. به عنوان مثال شما می توانید با استفادهاز انگشت اشاره خود  صدای تلوزیون را کم یا زیاد کنید و یا آن را خاموش کنید. این روند با استفاده از یک سنسوری که در بالای تلوزیون شما تعبیه شده است انجام می پذیرد. در تلوزیون های جدید یک دوربین در بالای صفحه نمایشگر قرار دارد که با دیدن دستان شما و فرامین حرکاتی شما اقداه به انجام فرمان شما می کنند.

تلوزیون هایی که دارای قابلیت کنترل حرکتی هستند با 2 نوع از حرکت دستان شما فرمان می پذیرند. اول اینکه با استفاده از انگش اشاره و دوم با استفاده از نشان دادن کف دست. اگر تلوزیون شما از نوع تلوزیونی است که با استفاده از حرکت انگشت اشاره شما کار می مکند لازم است که بدانید برای انتخاب یک المان مثل دکمه مربوط به افزایش صدا می بایست انگشت اشاره خود را خم کرده و زاویه 90 درجه ای عمود بر کف دست خود درست کنید تا برای المان خاص کلیک شود و فرمان مخصوص به شما را انجام دهد. لازم به ذکر است که بدانید در این نوع از تلوزیون ها شما برای برگشت به صفحه قبلی خود می بایست انگشت خود را به صورت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید. پس از انجام این کار شما به صفحه قبلی خود برمی گردید.

در تلوزیون هایی که با نمایش کف دست به این سنسور قابل حرکت و برنامه ریزی است می بایست بر ای انتخاب یک المان دستان خود را به صورت مشت در بیاورید و برای بازگشت به صفحه قبلی خود م بایست طی یک حرکت منعطفانه پشت دست خود را به این سنسور نمایش دهید.