دوره سوم: آموزش نصب و برنامه ریزی مراکز تحت شبکه پاناسونیک سری TDE

دوره سوم: آموزش نصب و برنامه ریزی مراکز تحت شبکه پاناسونیک سری TDE