وبلاگ

تاریخ: 1397/07/07
نویسنده: سارا حاتمی

تابش خورشیدی چیست؟

تابش خورشیدی چیست؟

نور خورشید و قدرت آن


همانطور که اطلاع دارید بزرگترین ستاره نزدیک به زمین خورشید است. نور خوشید نیز گستره ای از فرکانس هاس نور سفید است که بر زمین می تابد.تابش خورشیدی، تابش الکترومغناطیسی، از جمله اشعه ایکس، اشعه ماوراء بنفش و اشعه مادون قرمز، و انتشار رادیو و همچنین نور مرئی، ناشی از خورشید است. از هر 3.33 × 1033 erg که هر ثانیه توسط خورشید منتشر می شود، حدود 1 قسمت در 120 میلیون نفر توسط سیارات همراه و ماهواره های آن دریافت می شود.

بخش کوچکی از این انرژی که توسط زمین گرفته شده است (ثابت خورشیدی، به طور متوسط 1.4 کیلووات در هر متر مربع) اهمیت زیادی برای زندگی و نگهداری فرآیندهای طبیعی در سطح زمین دارد . خروجی انرژی خورشید در اوج خود در طول موج 0.47 میکرومتر (0.000019 اینچ، یک میکرومتر 10-6 متر) و خورشید حدود 8 کیلووات در هر سانتی متر مربع از سطح آن است.

همجوشی هسته ای عمیق درون خورشید انرژی فوق العاده ای را به وجود می آورد که به آرامی به سطح خورشید منتقل می شود و از آن به فضا منتقل می شود. این سیاره ها بخش های دقیقه ای این انرژی را بسته به اندازه و فاصله از خورشید دفع می کنند. به عنوان مثال، یک میدان مستطیلی 1 متر مربع (90 درجه ای) به پرتوهای خورشید در بالای جو زمین، حدود 1365 وات انرژی خورشیدی دریافت می کند. (این مقدار با مصرف برق یک بخاری معمولی قابل مقایسه است.)

به دلیل بی نهایت مداری مدار زمین در اطراف خورشید، مقدار انرژی خورشیدی که توسط زمین گرفته شده است، به طور مداوم افزایش می یابد و در طول سال به 3.4٪ کاهش می یابد، ژانویه 3، زمانی که زمین نزدیک به خورشید است. با وجودی که حدود 31 درصد از این انرژی به دلیل فرسایش پراکنده به کار رفته است، مقدار باقیمانده برای جابجایی بادهای جوی و جریانهای اقیانوسی، و حفظ تقریبا تمام فعالیتهای بیوسفریک، کافی است.